„Powiedzcie podziękowanie Kolbergowi za jego mozolną pracę. Oskar Kolberg: etnograf, (muzyk)ograf, chopinolog”

wystawa

22-02-2014 / godz. 12.00

01-05-2014

02-05-2014

03-05-2014

04-05-2014miejsce: Warszawa, Muzeum Fryderyka Chopina

organizator: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Instytut Muzyki i Tańca


Wernisaż wystawy 22 lutego 2014 roku, godz. 12.00

Wystawa czasowa: 22 lutego - 4 maja 2014 roku


Kolbergów i Chopinów łączyły więzi sąsiedztwa i przyjaźni. Celem wystawy jest ukazanie życia i dorobku Oskara Kolberga przez pryzmat tej wspólnoty losów i zainteresowań.

Mało znany jest fakt, że Kolberg to wielbiciel i znawca muzyki Fryderyka Chopina, zaś Chopin był jednym z pierwszych, życzliwych, ale i krytycznych, odbiorców prac Kolberga. Świadczy o tym tytułowy cytat z listu Chopina.

Wystawa składa się z dwóch modułów: plansz wprowadzających w tematykę kolbergowską i narracji oplatającej stałą ekspozycję chopinowskiego muzeum. Plansze mają następnie funkcjonować jako wystawa objazdowa, relacjonując w kolejnych miejscach efekty mozolnej pracy ojca polskiej etnografii, drugi moduł zostanie w Muzeum. Nadajemy mu formę „przewodnika” po wystawie stałej, ufając, że piękna polszczyzna notatek Kolberga, osadzona na jego wiedzy i przeżyciu, przyczyni się do nowego spojrzenia na sztukę Chopina.

back to the list print