4th Regional Children’s Folk Song Show “Little Cuckoo”

song showcasemiejsce: Tulce koło Poznania, Zespół Szkół, ul. Poznańska 1

organizatorzy: Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się na folklor", Zespół Szkół w Tulcach


IV Regionalny Dziecięcy Przegląd Pieśni Ludowej "Kukułeczka" adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.

Każdy z uczestników Przeglądu zobowiązany jest do wykonania dwóch pieśni ludowych, w tym przynajmniej jednej z Wielkopolski.

Zmagania młodych adeptów wokalnej sztuki ludowej ocenia jury Przeglądu składające się z muzyków, etnomuzykologów, etnologów i dialektologów.

Szczegóły i regulamin dostępne na stronie internetowej: www.folklor.org.pl

back to the list print