Culture Festival “Towards Tradition”

festivalmiejsce: Kramsk, Amfiteatr

organizatorzy: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie


Głównym celem Festiwalu jest wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej poprzez prezentację ludowych tradycji Wielkopolski wschodniej oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń instruktorów i zespołów ludowych.

W tegorocznej edycji poszerzono formułę Festiwalu o nową kategorię – zespoły stylizowane, inspirujące się muzyką ludową. Festiwal Kultury „W Stronę Tradycji” to wydarzenie obejmujące muzykę, plastykę i taniec.

Kategoria muzyczna: soliści śpiewacy, soliści instrumentaliści, kapele ludowe, zespoły śpiewacze, zespoły stylizowane inspirujące się muzyką ludową, gawędziarze.

Kategoria taneczna: ludowe zespoły taneczne.

Kategoria plastyczna: twórcy ludowi.

O Festiwalu

back to the list print