Folk Inspirations and Correspondence of Arts Trough Experience – workshops

workshops

17-02-2014miejsce: Piaseczno, Centrum Kultury - Przystanek Kultura, pl. Piłsudskiego 9

organizatorzy: Centrum Kultury - Przystanek Kultura


Warsztaty dla dzieci "Inspiracje ludowe i korespondencja sztuk przez doświadczenie", których głównym celem jest wprowadzenie w polską sztukę ludową oraz uświadomienie wpływów kultury i tradycji ludowej na współczesne dziedziny sztuki.

Podsumowaniem warsztatów jest wystawa, której wernisaż został zaplanowany na 5 kwietnia 2014 roku

back to the list print