Kolbergowo – Rzeszów station – Lent Reflections On Christ’s Passion

concertmiejsce: Rzeszów, Kościół pw. Św. Jacka - Klasztor Ojców Dominikanów

organizator: Zespół Muzyki Dawnej Vox Angeli


5 marca 2014 roku o godz. 20.00 w Klasztorze Ojców Dominikanów w Rzeszowie odbędzie się spotkanie śpiewacze, wspólne rozważanie Męki Pańskiej poprzez treści i melodykę pieśni tradycyjnych.

Organizator o wydarzeniu:

„Gdy miły Jezus był w Betanii” - rozpoczniemy pieśnią kalwaryjską, która wciąż żyje w tradycji naszego regionu, wchodząc w klimat Wielkiego Postu i pokutnego pielgrzymowania. Spotkanie to jest przygotowaniem do wspólnego czuwania w Ciemnicy i przy Grobie Pańskim podczas Triduum Paschalnego.

wykonawcy:

Zespół Muzyki Dawnej Vox Angeli z Rzeszowa

program:

Pieśni pasyjne z Podkarpacia z zapisów Bartosza Gałązki oraz z innych regionów Polski z zapisów Oskara Kolberga

back to the list print