Music Competition for Children and Teens “An Oscar for Kolberg”

competition

30-05-2014

23-06-2014miejsce: Bydgoszcz, Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego

organizator: Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy


Celem konkursu jest popularyzacja dorobku Oskara Kolberga, jego twórczości i działalności zawodowej. Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Polski, kształtowanie tożsamości narodowej i nawiązywanie do własnych korzeni, kultywowanie i upowszechnianie kultury różnych regionów Polski.

  • Zgłoszenia szkół do udziału w konkursie należy przesłać drogą mailową, faksem bądź pocztą do 17 marca 2014.
  • Zgłoszenie zwycięzców etapu I i II przeprowadzonego w szkołach, zakwalifikowanych do etapu finałowego do 30 maja 2014.
  • III etap konkursu: 23 czerwca 2014.
  • Koncert finałowy 23 czerwca 2014 o godz. 17.00.

Regulamin konkursu

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kolberg 2014 - Promesa", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

www.edukacja.filharmonia.bydgoszcz.pl

back to the list print