Oskar Kolberg's Folk Lore Festival

festiwalmiejsce: Warszawa

organizator: Fundacja Ochrony Krajobrazu i Promocji Regionów "NUMINOSUM"


Oskar Kolberg’s Folk Lore Festival ma ukazać, jak Kolberg i XIX-wieczna etnografia zainspirowali różne nurty w kulturze współczesnej. Te inspiracje dotyczą bardzo wielu dziedzin sztuki: literackiej, wizualnej i muzycznej. Stąd Festiwal to połączenie przeplatających się ze sobą różnych form: festiwalu muzycznego, warsztatów tanecznych, wokalnych i artystycznych, gry terenowej i teatru.

www.kolbergfestival.pl

back to the list print