Warsztaty etnograficzne

warsztatymiejsce: Braniewo, Miejska Biblioteka Publiczna

organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie


Warsztaty etnograficzne "Wierzenia i obrzędy - Oskar Kolberg" dla uczniów klas VI szkoły podstawowej.

Warsztaty poprowadzi Marcin Filipek, historyk i opiekun fromborskiej Izby Dziedzictwa Kulturowego.

www.biblioteka.braniewo.pl

back to the list print