Wielkanoc w tradycji ludowej spisana przez Oskara Kolberga

lekcje bibliotecznemiejsce: Włocławek, Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza

organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku


Zajęcia, które dotyczyć będą zwyczajów i tradycji wielkanocnych spisanych przez Oskara Kolberga, przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych. Dzieci wysłuchają prelekcji, obejrzą prezentację i będą malować pisanki.

back to the list print