Wycinankowe cuda

warsztatymiejsce: Braniewo, Miejska Biblioteka Publiczna

organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie


Spotkanie dla dzieci i rodziców

Program:

  • zabawy integracyjne
  • indywidualne i zbiorowe czytanie tekstów wielkanocnych dla dzieci
  • zabawy ruchowe z rymowankami ludowymi
  • rozmowa, dyskusja kierowana
  • zabawy taneczno-ruchowe przy muzyce ludowej
  • wycinankowe zabawy plastyczne

Organizator o wydarzeniu:

Warsztaty w Klubie Bajaczek w ramach obchodów dwusetnej rocznicy urodzin Oskara Kolberga? Dlaczego nie! To świetna okazja, by wspólnie zastanowić się nad swoimi korzeniami, spojrzenia w przeszłość a zbliżające się święta wielkanocne sposobem do przybliżenia tradycji i obrzędów często już niestety zapomnianych. Dla najmłodszych będzie to okazja do dobrej zabawy, tanecznych pląsów, nauki ludowych rymowanek i wariacji wycinankowych. Dla wszystkich uczestników będzie to sposób na miłe spędzenie czasu w zetknięciu z folklorem.

Warsztaty poprowadzą: S. Gniadek, nauczycielka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie oraz bibliotekarki Oddziału dla Dzieci MBP w Braniewie

back to the list print