46. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich  - miniatura

46. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich

21 sierpnia 2014

22 sierpnia 2014 roku w Zakopanem rozpocznie się 46. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich, który potrwa do 30 sierpnia.

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem jest jednym z największych i najstarszych festiwali folklorystycznych na świecie o niezmiennej formule konkursowej. Celem festiwalu jest promocja i popularyzacja współczesnych zjawisk kultury ludowej z uwzględnieniem ich różnorodności i pojawianiem się nowych treści, a także ochrona dziedzictwa kulturowego górskich regionów Polski, Europy i świata. Projekt zakłada spójne działania o charakterze dokumentacyjnym, archiwizacyjnym, edukacyjnym, promocyjnym, wychowawczym i artystycznym,

mające na celu przekaz kultury tradycyjnej, ochronę dziedzictwa oraz wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej,etnicznej i regionalnej. Popularyzacja i ochrona unikalnych elementów kultury ludowej skupia się na gwarze, muzyce, tańcu, zwyczajach, obrzędowości i sztuce ludowej. Projekt poprzez bogatą ofertę wydarzeń towarzyszących przybliża szerokim kręgom odbiorców bogactwo, różnorodność i wysoką wartość kultury ludowej.

więcej szczegółów

drukuj