Digitalizacja rękopisów Kolberga - miniatura

Digitalizacja rękopisów Kolberga

24 lipca 2014

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu oraz Biblioteka Jagiellońska w Krakowie rozpoczęły digitalizację materiałów z archiwum rękopiśmiennego Oskara Kolberga.

Projekt jest jednym z priorytetowych zadań Roku Kolberga 2014. Realizowany jest we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca, a finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziesiątki tysięcy rękopisów zostanie zeskanowanych i udostępnionych on-line.

drukuj