Dziecięce Prezentacje Muzyki Ludowej - miniatura

Dziecięce Prezentacje Muzyki Ludowej

29 maja 2014

30 maja 2014 roku w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu odbędą się Dziecięce Prezentacje Muzyki Ludowej.

Prezentacje te są kontynuacją Festiwalu K.K.K. Kontrolowanego, który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kolberg 2014 - Promesa", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

więcej szczegółów

drukuj