Dzieła Kolberga w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona - miniatura

Dzieła Kolberga w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona

4 kwietnia 2014

Przypominamy, że w związku z Rokiem Kolberga Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona udostępniła ponad sto zdigitalizowanych tomów dzieł Oskara Kolberga znajdujących się w domenie publicznej.

Znaleźć pośród nich można zarówno publikacje jego własnych kompozycji muzycznych, jak też monumentalne, wielotomowe dzieło „Lud: jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce” oraz liczne inne wydawnictwa będące pokłosiem jego wieloletnich badań nad zwyczajami ludu.

Wszystkie dzieła dostępne są bez żadnych ograniczeń na stronie www.polona.pl

link bezpośredni do kolekcji: www.polona.pl/search/collection/14226604/

drukuj