Festiwal muzyki tradycyjnej

Festiwal muzyki tradycyjnej "Na rozstajnych drogach"

7 lipca 2014

W dniach 9-13 lipca odbędzie się Festiwal muzyki tradycyjnej „Na rozstajnych drogach”. Jest to edukacyjno-artystyczno-muzyczne wydarzenie, którego celem jest poznanie i kultywowanie zanikających tradycji muzycznych oraz promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Ziemi Janowskiej.

Ziemia Janowska łączy na swoim obszarze to, co Lubelszczyzna ma najpiękniejszego - Roztocze, a dokładnie jego zachodnią część nazywaną Gorajskim i Lasy Janowskie, stanowiące fragment Puszczy Solskiej. Muzyka ludowa tego zakątka Polski, w którym przenikały się różnorodne tradycje (polska, ukraińska, tatarska, żydowska, wołoska) jest przez etnomuzykologów uznawana za jedną z najciekawszych kultur muzycznych w Polsce i Europie.

Festiwal swoje początki zawdzięcza spotkaniom o charakterze warsztatowym i koleżeńskim, które odbywały się regularnie od 2007 roku w ramach Szkoły Suki Biłgorajskiej, działającej na rzecz zachowania i kontynuacji lokalnej tradycji muzycznej.

Podstawę festiwalu stanowią warsztaty muzyki tradycyjnej „Mistrz-uczeń”, podczas których młodzi adepci mają wyjątkową okazję poznać folklor muzyczny bezpośrednio od wiejskich muzykantów i śpiewaków.

W ramach festiwalu odbywa się również szereg wydarzeń artystycznych, wśród których odnajdziemy m.in. wystawy, projekcje filmów o tematyce etnograficznej, spotkania, przedstawienia teatralne, koncerty i potańcówki. Teatr pod strzechą to cykl prezentujący spektakle oparte na motywach ludowych, w wykonaniu zarówno wiejskich teatrów obrzędowych, jak i profesjonalnych aktorów.

Ważnym elementem festiwalu są koncerty, a także wieczorne potańcówki, które przywracają wiejskiej muzyce instrumentalnej autentyczny kontekst sytuacyjny. Dają one również możliwość wspólnego, spontanicznego muzykowania. Na uwagę zasługują także prezentacje pieśni nabożnych, nierozerwalnie związanych z religijnością ludową, jakże istotną w życiu społeczności wiejskiej .

więcej szczegółów

drukuj