Finał konkursu muzycznego dla dzieci i młodzieży

Finał konkursu muzycznego dla dzieci i młodzieży "OSCAR za Kolberga"

12 czerwca 2014

23 czerwca 2014 roku w Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy odbędzie się finał konkursu muzycznego dla dzieci i młodzieży "OSCAR za Kolberga".

III etap konkursu składa się z testu słuchowego i teoretycznego. Wezmą w nim udział laureaci wyłonieni po dwóch etapach szkolnych.

Celem konkursu jest popularyzacja dorobku Oskara Kolberga, jego twórczości i działalności zawodowej. Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Polski, kształtowanie tożsamości narodowej i nawiązywanie do własnych korzeni, kultywowanie i upowszechnianie kultury różnych regionów Polski.

więcej szczegółów

drukuj