Inauguracja programu Mały Kolberg - miniatura

Inauguracja programu Mały Kolberg

16 maja 2014

20 maja 2014 roku w Staromiejskim Domu Kultury odbędzie się pierwszy z warsztatów w ogólnopolskim projekcie Mały Kolberg. W ciągu całego dnia uczestnicy wezmą udział w zajęciach metodycznych dotyczących rozwoju małych dzieci oraz w praktycznych warsztatach zabaw i muzyki dziecięcej. W części warsztatowej wezmą także udział dzieci z warszawskiego Klubiku Kangurek. Muzyczno-taneczne warsztaty oparte na starodawnych grach, zabawach i bajkach poprowadzi grupa Tańcograjka.

Projekt Mały Kolberg powstał z potrzeby umożliwienia małym dzieciom kontaktu z żywą tradycją w muzyce, śpiewie i tańcu. W ramach projektu prowadzimy warsztaty dla animatorów w społecznościach lokalnych przygotowujące do prowadzenia zajęć z dziećmi z wykorzystaniem tradycyjnej muzyki, śpiewu i tańca.

Celem projektu jest przygotowanie grupy animatorów z całego kraju do tworzenia lokalnych projektów, które pozwolą dzieciom poznać tradycję i zwyczaje swojego otoczenia, zachwycić się nimi i znaleźć w nich inspirację dla własnych pomysłów i działań. Wszystkie warsztaty muzyczne opierają się na autentycznym repertuarze ludowym z konkretnego regionu.

Projekt „Mały Kolberg” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego oraz Forum Muzyki Tradycyjnej wspólnie z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga.

Informacje o programie Mały Kolberg: muzykatradycyjna.pl/edukacja

więcej szczegółów

drukuj