Konferencja w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej

15 grudnia 2014

17 grudnia 2014 roku w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie odbędzie się Konferencja „Rok Kolberga – i co dalej?”.

Organizatorami konferencji są Parlamentarny Zespół Wspierania Inicjatyw Kulturalnych oraz Instytut Muzyki i Tańca, pełniący w 2014 roku rolę Biura Obchodów Roku Kolberga.

więcej szczegółów

drukuj