Lokalność / regionalność. Antropologiczne badania terenowe w Przysusze i Szydłowcu - miniatura

Lokalność / regionalność. Antropologiczne badania terenowe w Przysusze i Szydłowcu

W dniach 2-12 kwietnia 2014 roku grupa studentów, doktorantów i pracowników naukowych Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przeprowadzi antropologiczne badania terenowe w Przysusze i Szydłowcu.

Poruszana tematyka dotyczy definiowania i postrzegania lokalności i regionalności oraz określenie stosunku do lokalnego dziedzictwa kulturowego.

www.etnologia.amu.edu.pl

drukuj