Muzyczny folklor Podkarpacia - miniatura

Muzyczny folklor Podkarpacia

4 kwietnia 2014

Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie rozpoczęło realizację badań terenowych pod nazwą "Muzyczny folklor Podkarpacia".

Celem projektu jest przeprowadzenie badań terenowych w zakresie tradycji muzycznych Rzeszowszczyzny. Eksploracją objęte zostaną tereny rzeszowskiego, przeworskiego, przemyskiego, sanockiego krośnieńskiego oraz tarnobrzeskiego, a zgromadzony w trakcie badań materiał źródłowy (zapisy nutowe, fotografie, wywiady itp.) zostanie merytorycznie opracowany, opatrzony komentarzem znanych ekspertów i udostępniony poprzez upublicznienie na stronie internetowej.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kolberg 2014 - Promesa", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

więcej szczegółów

drukuj