Nowa Tradycja - miniatura

Nowa Tradycja

7 marca 2014

Do 24 marca 2014 roku można przesyłać zgłoszenia do udziału w XVII Konkursie Muzyki Folkowej „Nowa Tradycja”, który odbędzie się w dniach 16-18 maja w Studiu Koncertowym im. W. Lutosławskiego w Warszawie w ramach corocznego Festiwalu Folkowego Polskiego Radia.

Nagrania demo wraz z kartami zgłoszeniowymi należy kierować na adres:

Polskie Radio S.A.

Radiowe Centrum Kultury Ludowej

al. Niepodległości 77/85

00-977 Warszawa

z dopiskiem „Nowa Tradycja”

lub na adres e-mailowy: nowatradycja2@polskieradio.pl

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu można pobrać ze strony Polskiego Radia.

Wykonawcy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do Konkursu do 14 kwietnia br.

Celem Konkursu jest promocja polskiej muzyki opartej na tradycyjnych źródłach wykorzystującej nowe opracowania działających na terytorium Polski. Mogą w nim uczestniczyć zespoły (do 7 osób) lub soliści działający na terytorium Polski, których program będzie zawierał co najmniej trzy utwory inspirowane polską muzyką ludową lub muzyką historycznych mniejszości etnicznych zamieszkujących Polskę. Ocenie zostanie poddany repertuar, poziom wykonania, wartość opracowania muzyki i układ programu pod kątem różnorodności stylistycznej interpretacji muzyki tradycyjnej, od rekonstrukcji przez folk, jazz, po muzykę pop i elektroniczną.

Jury po wysłuchaniu programów konkursowych przyzna Grand Prix ufundowaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz nagrody regulaminowe fundowane przez Polskie Radio. Jedna z nagród będzie Specjalną Nagrodą im. Czesława Niemena przyznawaną zespołowi lub soliście za wyróżniającą kreację artystyczną. Najlepszy solista-instrumentalista otrzyma Złote Gęśle – nagrodę ufundowaną przez Program 2 Polskiego Radia. Ponadto z okazji Roku Oskara Kolberga jury przyzna nagrodę specjalną za najbardziej twórcze nawiązanie do zapisów pochodzących z dzieła Oskara Kolberga „Lud, jego zwyczaje…”.

Prezentacje konkursowe zakwalifikowanych artystów potrwają od 16 do 17 maja. Będą oceniane przez jury złożone z muzyków i dziennikarzy muzycznych, powołane przez Zarząd Polskiego Radia S.A.

Koncert laureatów odbędzie się ostatniego festiwalowego dnia – 18 maja.

drukuj