Obchody Roku Kolberga w Przysusze, Powiecie Przysuskim i Radomiu - miniatura

Obchody Roku Kolberga w Przysusze, Powiecie Przysuskim i Radomiu

17 lutego 2014

11 lutego 2014 roku w Muzeum im. Oskara Kolberga – Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu odbyła się konferencja prasowa dotycząca obchodów Roku Kolberga w Przysusze, Powiecie Przysuskim i Radomiu.

W roli gospodarza konferencji wystąpiły: Pani Ilona Jaroszek-Nowak, Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu oraz Pani Katarzyna Markiewicz, Kierownik Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz lokalnych: Pan Tadeusz Tomasik - Burmistrz Miasta i Gminy Przysucha, Pan Jarosław Bednarski pełnomocnik Starosty Powiatu Przysuskiego, Pan Robert Pluta – Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu oraz Pan Jerzy Kwaśniewski Prezes Towarzystwa Kulturalnego im. Oskara Kolberga w Przysusze. Ponadto wśród zaproszonych gości w konferencji wzięli udział mecenasi kultury: Pan Marian Grzegorczyk Prezes Banku Spółdzielczego w Przysusze oraz Pani Barbara Urantowska vice prezes Banku Spółdzielczego w Przysusze. W konferencji wzięli udział także przedstawiciele mediów.

Nieprzypadkowo konferencja miała miejsce w Przysusze, gdzie 200 lat temu urodził się wielki polski etnograf – folklorysta Oskar Kolberg.

Tematem konferencji były działania kulturalne na terenie Przysuchy i Powiatu Przysuskiego oraz Radomia przewidziane w ramach obchodów Roku Kolberga.

W najbliższym czasie, 21 lutego w Przysusze planowana jest uroczysta Inauguracja Roku Kolberga organizowana przez Muzeum Wsi Radomskiej oraz Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z władzami Powiatu Przysuskiego oraz Miasta i Gminy Przysucha.

W trakcie inauguracji odbędą się 2 koncerty o godz. 13.00 i 17.00 . W programie koncertów, które odbędą się w Domu Kultury zaplanowano koncert w wykonaniu artystów z Akademii Muzycznej w Poznaniu, koncert Zespołu Regionalnego „Mogilanie” oraz koncert muzyki tradycyjnej „Mistrzowie i Uczniowie” w wykonaniu muzyków ludowych z okolic Przysuchy.

W tym dniu a także w ciągu całego roku Muzeum Oskara Kolberga zaprasza do zwiedzania wystawy „Oskar Kolberg (1814 -1890) folklorysta, etnograf, kompozytor oraz wystawy czasowej „Muzyka ludowa i instrumentarium laureatów Nagrody im. Oskara Kolberga”. Pojawią się lekcje muzealne poświęcone Oskarowi Kolbergowi oraz jego braciom, koncerty oraz prelekcje.

Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu również planuje szereg wydarzeń związanych z Rokiem Oskara Kolberga: lekcje muzealne połączone z animacją teatralną „Kolbergowe bajanie” skierowane do dzieci i młodzieży, konkurs plastyczny dla dzieci „Zbiór bajek Kolberga inspiracją dziecięcej fantazji”, cykl niedzielnych spotkań rodzinnych - Lato na wsi , Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Oskarek”- Inspiracje Kultura Ludową oraz wystawę „Laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga”.

Podczas konferencji zostało zaprezentowane wydawnictwo albumowe „Oskar Kolberg 1814 – 1890”

Burmistrz Miasta i Gminy Przysuchy poinformował o projektach, jakie z okazji Roku Kolbergowskiego zostały przygotowane przez miasto Przysucha.

Warto powiedzieć o projekcie realizowanym wspólnie z Towarzystwem Kulturalnym im. Oskara Kolberga „Ławeczka z Kolbergiem”, X Festiwal Piosenki, Tańca i Zabawy Ludowej realizowanego w Samorządowym Przedszkolu nr 1 w Przysusze. Początek czerwca to Jubileuszowe 55. Dni Kolbergowskie (przegląd śpiewaków, muzyków, zespołów i kapel ludowych) realizowane wspólnie z Towarzystwem Kulturalnym im. O. Kolberga.

Projektu „Jarmark ludowy” odbędzie się w Szkole Podstawowej w Skrzyńsku, który zostanie przygotowany wspólnie z LGD „Razem dla Radomki”, a podczas jarmarku będą prezentowały się dziecięce i młodzieżowe zespoły ludowe z powiatu przysuskiego.

Starostwo Powiatu Przysuskiego włączy się w obchody Roku Oskara Kolberga poprzez organizację Forum Organizacji Pozarządowych „Wszyscy Razem”, które będzie połączone z koncertem kapel ludowych.

Podczas dożynek powiatowo-gminnych 15 sierpnia br. w Odrzywole wystąpią kapele ludowe prezentujące muzyczną twórczość ludową działania oświatowe propagujące życie i dorobek Oskara Kolberga wśród uczniów szkół funkcjonujących w powiecie przysuskim, powiatowy konkurs „Twórczość i dorobek naukowy Oskara Kolberga w 200 rocznicę urodzin” adresowany do uczniów szkół w powiecie przysuskim.

Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu im Oskara Kolberga zaprosił od 12 do 14 lutego br. na Festiwal Kontrolowany.

(informacja prasowa Muzeum Wsi Radomskiej)

drukuj