Oskar Kolberg (1814–1890). Kompozytor. Folklorysta. Etnograf | Bielsko-Biała

8 grudnia 2014

Do końca grudnia 2014 roku w Militarnym Instytucie Historycznym w Bielsku-Białej można zwiedzać wystawę Oskar Kolberg (1814–1890). Kompozytor. Folklorysta. Etnograf.

Wystawa prezentuje najważniejsze dziedziny twórczości artystycznej i badawczo-edytorskiej Oskara Kolberga. Ilustruje okresy życia i aktywności twórczej w wielu obszarach jego zainteresowań kulturą ludową – polską i słowiańską. Przedstawia środowisko rodzinne, związki z Przysuchą, lata nauki i młodości w Warszawie, pracę kompozytora i krytyka muzycznego, twórczość naukowo-badawczą w zakresie folklorystyki i etnografii, działalność edytorską, powstanie i realizację programu „Lud”, okres spędzony w Modlnicy – szczególnie sprzyjający owocnym badaniom etnograficznym oraz ostatnie lata życia w Krakowie wykorzystane na intensywną działalność wydawniczą i współpracę Kolberga z najważniejszymi postaciami i instytucjami nauki i kultury polskiej.

więcej szczegółów

drukuj