Petersburg i narodowe kultury muzyczne

17 października 2014

W dniach 20-22 października 2014 roku w Sankt Petersburgu odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Petersburg i narodowe kultury muzyczne" poświęcona 200. rocznicy urodzin Oskara Kolberga.

Podczas trzydniowej konferencji wykłady wygłoszą m.in. prof. Jerzy Bartmiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), prof. Waldemar Kuligowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), prof. Bożena Muszkalska (Uniwersytet Wrocławski), dr Łukasz Smoluch (Instytut im. Oskara Kolberga) i dr Tomasz Nowak (Uniwersytet Warszawski), Jan Bernad, dr Ewa Grochowska i Maria Bikont.

Tematyka konferencji:

1. Oskar Kolberg i początki etnografii muzycznej w Polsce i krajach Europy Zachodniej.

2. Wkład Oskara Kolberga w badania nad tradycyjną muzyką i literaturą, mitologią

i obrzędami narodów wschodnio-słowiańskich i bałtyckich.

3. Petersburska muzyczna polonistyka.

4. Petersburska szkoła badawcza, a historia badań nad narodowymi kulturami muzycznymi.

5. Etniczne tradycje muzyczne w Sankt Petersburgu i Północno-Zachodnim regionie Rosji.

6. Narodowe tradycje muzyczne w kulturze muzycznej Sankt Petersburga: przeszłość

i teraźniejszość.

Organizatorem konferencji jest Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej, Rosyjski Instytut Historii Sztuki, Instytut Polski w Sankt Petersburgu przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu oraz Instytutu Muzyki i Tańca.

program konferencji

drukuj