Promocja dwóch książek z okazji Roku Kolberga 2014 - miniatura

Promocja dwóch książek z okazji Roku Kolberga 2014

20 maja 2014

Dwie nowe książki: popularno-naukowa biografia „Oskar Kolberg 1814-1890” oraz „Aż tu nagle... Bajki ze zbiorów Oskara Kolberga” zostały wydane w związku z dwusetną rocznicą urodzin Oskara Kolberga.

Promocja książek odbędzie się podczas Warszawskich Targów Książki w dniach 22-25 maja 2014 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zachęcamy do odwiedzin promocyjnego stoiska Roku Kolberga 2014, na którym będzie można obejrzeć obie publikacje, a także Dzieła Wszystkie Oskara Kolberga. W niedzielę, 25 maja o godz. 16.00 wybrane bajki będzie czytała Joanna Szczepkowska, a muzycznie zilustruje je zespół Kai i Janusza Prusinowskich. Książki zostały wydane nakładem Instytutu im. Oskara Kolberga oraz Instytutu Muzyki i Tańca w ramach działań strategicznych w Roku Kolberga, finansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Oskar Kolberg 1814-1890” – książka i audiobook

Książka jest popularno-naukową biografią Oskara Kolberga, prezentuje bieg jego życia i warunki, w jakich kształtowały się jego plany naukowe i wydawnicze, a duża liczba rycin przybliża czytelnikowi metody pracy XIX-wiecznego etnografa, folklorysty i kompozytora. Książka prezentuje także szeroko kontekst historyczny, społeczny i artystyczny epoki.

Oskar Kolberg w połowie XIX w. opracował wielki program badania kultury ludowej, tj. zebrania źródeł dla polskiej etnografii. Realizował go poprzez wieloletnie badania terenowe i opracowywanie monografii regionalnych wydawanych pod tytułem „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”. Zawierają one opisy etnograficzne, teksty pieśni, bajek, przysłów itp., a przede wszystkim tysiące melodii wokalnych i instrumentalnych zapisanych ze słuchu w czasie spotkań z ludowymi wykonawcami. W tej dziedzinie, w takiej skali nie posiada źródeł XIX-wiecznych żaden naród w Europie.

Autor tekstu: Agata Skrukwa

Wydawca: Instytut im. Oskara Kolberga oraz Instytut Muzyki i Tańca

Objętość: 184 strony

Format:176 x 250

Nakład: 1200 egz.

Oprawa: twarda, folia

Dystrybucja: Media Rodzina

Patroni medialni: Program 2 Polskiego Radia, MuzykaTradycyjna.pl, Kulturaonline.pl,

Mapakultury.pl

Biografia Oskara Kolberga ukazuje się równocześnie jako audiobook. Płyta zawiera tekst nagrany przez Krzysztofa Kowalewskiego (ponad 5 godzin nagrania!) oraz nagrania muzyczne pochodzące ze zbiorów Oskara Kolberga, zrealizowane przez Karolinę Kaiser-Cichocką (śpiew, skrzypce) oraz Olgę Musiał-Kurzawską (flety proste).

„Aż tu nagle… Bajki ze zbiorów Oskara Kolberga”

Książka zawiera wybrane teksty, stanowiące charakterystyczne przykłady tradycyjnej prozy ludowej, przekazywanej ustnie z pokolenia na pokolenie. Teksty pochodzą z wielu regionów dawnej Polski i prezentują różne typy ludowych opowieści: od bajek magicznych, o cudownych bohaterach i zdarzeniach, poprzez legendy o treści religijnej, po pełne komizmu i dowcipnych konceptów anegdoty. Zbiorek ma na celu popularyzację bajkowych tekstów z ludowego repertuaru utrwalonego w XIX wieku przez Oskara Kolberga.

Wybór i opracowanie tekstów: Elżbieta Millerowa

Autor ilustracji: Tomasz Pląskowski

Wydawca: Instytut im. Oskara Kolberga oraz Instytut Muzyki i Tańca

Objętość: 180 stron

Format:195 x 260

Nakład: 1000 egz.

Oprawa: twarda, folia

Dystrybucja: Media Rodzina

Patroni medialni - Radio Bajka, Miesięcznik Gaga, Qlturka.pl, Kulturaonline.pl

Do książki dołączona jest płyta CD, zatytułowana „Gdzie się podział Kusy Janek”, zawierająca melodie ze zbiorów Oskara Kolberga, opracowane przez Kaję i Janusza Prusinowskich. Płyta zawiera ilustracje do dawnych zabaw muzycznych, korespondujące ze zbiorem bajek. Jest to mini kompendium dotyczące folkloru dziecięcego, a znajdują się w nim wyliczanki , zabawy ze śpiewem, zabawy taneczne w rytmach podstawowych tańców polskich, zabawy z głosem i przestrzenią, kołysanki, wołanki.

Płyta ta ukaże się także samodzielnie jako odrębne wydawnictwo fonograficzne wydane przez Fundację Wszystkie Mazurki Świata oraz Instytut Muzyki i Tańca. Będzie to prezent dla wszystkich maluchów z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Koncert promujący płytę odbędzie się 1 czerwca o godz. 11.00 w Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach w ramach Dni Oskara Kolberga, finansowanych z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kolberg 2014 – Promesa”.

Wykonawcy:

Kaja Prusinowska – śpiew; Janusz Prusinowski - śpiew, skrzypce, lira korbowa, basy, cymbały; Piotr Piszczatowski - baraban, bęben; Michał Żak - szałamaja, flet, klarnet; Przemysław Ficek - dudy, fujarki, instrumenty pasterskie; Gabryś, Mikołaj, Staś Prusinowscy, Małgosia Krajewska, Julita Grabek; dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej w Mławie / Zespół placówek Oświatowych nr 2.

Rok Kolberga 2014 ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 6 grudnia 2013 roku z okazji przypadającej w 2014 roku 200. rocznicy urodzin Oskara Kolberga, wybitnego folklorysty i etnografa. Rocznica obchodzona jest pod auspicjami UNESCO. Informacje o obchodach Roku Kolberga dostępne są na oficjalnej stronie www.kolberg2014.org.pl

drukuj