Relacja z Konferencji

Relacja z Konferencji "Oskar Kolberg - prekursor europejskiej folklorystyki"

27 lutego 2014

W dniach 21–22 lutego 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim w Pałacu Tyszkiewiczów – jako jedno z wydarzeń inaugurujących Rok Oskara Kolberga – odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Oskar Kolberg – prekursor europejskiej folklorystyki”.

Jej uczestnicy (dwadzieścia pięć osób z całej Polski i zagranicy) prezentowali wyniki swych badań odnosząc je do dzieła Kolberga, które jest fundamentem współczesnej etnomuzykologii, antropologii muzyki i folklorystyki nie tylko polskiej, ale i europejskiej (Niestety, ze względu na dramatyczną sytuację polityczną na Ukrainie w konferencji nie mógł uczestniczyć Sergiej Postolnikow). Dokumentacja Kolberga nie miała bowiem sobie równych pod względem obszaru terytorialnego badań, obfitości materiału, jak i wierności oraz koncepcji.

Konferencja rozpoczęła się w przeddzień dwusetnej rocznicy urodzin Oskara Kolberga w Przysusze i 204 narodzin Fryderyka Chopina, jego genialnego kolegi-kompozytora i odbywała się opodal Pałacu Kazimierzowskiego, w którym oboje jako chłopcy zamieszkali, jako że ich ojcowie - Juliusz Kolberg – geodeta i kartograf oraz Mikołaj Chopin – nauczyciel francuskiego - byli profesorami uniwersytetu. Konferencja była owocem współpracy Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk; w skład jej Komitetu wchodzili: dr hab. Katarzyna Dadak-Kozicka prof. UMFC; dr hab. Paweł Gancarczyk prof. IS PAN, prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek IM UW oraz dr Tomasz Nowak IM UW.

Na program Konferencji złożyły się trzy sesje:

Sesja I – referaty: Ludwik Bielawski (Warszawa) Kolberg jako etnomuzykolog, Jerzy Bartmiński (Lublin) O symbolicznym języku folkloru, Sławomira Żerańska-Kominek (Warszawa) Oskar Kolberg a współczesne mapowanie kulturowe, Ewa Sławińska-Dahlig (Warszawa) Fryderyk Chopin w świetle korespondencji Oskara Kolberga, Zbigniew Chaniecki (Łódź) Książę Aleksander Sapieha był pierwszy, Katarzyna Dadak-Kozicka (Warszawa) Narracyjność w dokumentacji Kolberga;

prowadzenie: Elżbieta Witkowska-Zaremba

Sesja II – Piotr Dahlig (Warszawa) Tradycja Kolbergowska a współczesna dokumentacja wykonawców, Bożena Muszkalska (Wrocław) Wątki żydowskie u Kolberga na tle historyczno-kulturowym, Zbigniew Przerembski (Wrocław) Kolbergowska dokumentacja ludowej muzyki instrumentalnej z perspektywy współczesnych badań, Tomasz Nowak (Warszawa) Znaczenie zbiorów Oskara Kolberga dla współczesnych badań choreologicznych, Jacek Jackowski (Warszawa) Gdyby Kolberg miał fonograf, Arleta Nawrocka-Wysocka (Warszawa / Poznań) Nurt ewangelicki w dokumentacji Kolberga, Katarzyna Szyszka (Wrocław) Oskar Kolberg a muzyka ludowa Beskidu Śląskiego;

prowadzenie: Katarzyna Dadak-Kozicka

Sesja III – Hana Urbancová (Bratysława) Oskar Kolberg and Slovakian ethnomusicology, Aušra Žičkienė (Wilno) Some historical remarks on the Polish funeral singing in Lithuania, Rimantas Astrauskas (Wilno) Lithuanian reflection of O. Kolberg’s works from the ethnomusicological point of view;

prowadzenie: Sławomira Żerańska-Kominek

Konferencję zakończył Panel „Aktualność Kolberga: żywa muzyka – żywa tradycja” prowadzony przez Ewę Dahlig-Turek; uczestniczyli w nim: Anna Czekanowska, Jan Stęszewski, Jerzy Kornowicz, Krzysztof Knittel, Maria Baliszewska oraz Janusz Prusinowski.

Ważnym dopełnieniem Konferencji był Koncert „Inspiracje Kolbergowskie – w 200-lecie urodzin Oskara Kolberga”, podczas którego Janusz Prusinowski (śpiew, skrzypce, lira korbowa, cymbały) wraz ze swym zespołem w składzie: Kaja Prusinowska (śpiew), Piotr Piszczatowski (bębenek, baraban, II skrzypce), Piotr Zgorzelski (basy, kontrabas) i Michał Żak (flety, szałamaja, klarnet) prezentował style wykonawcze muzyki tanecznej oraz zagadnienia odczytywania i ożywiania zapisów muzyki Kolberga w oparciu o żywą sztukę wykonawcza z kilku regionów Polski. W programie znalazły się: kujawiaki i chodzone z Kujaw, przyśpiewki i muzyka instrumentalna z zapisów Kolberga oraz przyśpiewki Anny Malec, muzyka od braci Bździuchów wreszcie elementy z wesela lubelskiego wg Kolberga, następnie piosenki i zabawy dziecięce, ballady oraz pieśni religijne z Kaliskiego, wreszcie pochodząca z Mazowsza (zbiory Kolberga i współczesne) muzyka żydowska oraz mazurki i oberki muzykantów z Radomskiego. Wszyscy uczestnicy i słuchacze uznali Konferencję za wyjątkowo udaną; materiały będą opublikowane jesienią tego roku.

fot. Ewa Sławińska-Dahlig, Piotr Dahlig

fot. organizatora

fot. organizatora

fot. organizatora

fot. organizatora

fot. organizatora

fot. organizatora

fot. organizatora

fot. organizatora

fot. organizatora

fot. organizatora

fot. organizatora drukuj