Rzeczpospolita Kolberga - Kraina Północno-Wschodnia i Kraina Południowo-Wschodnia

5 listopada 2014

Zapraszamy do obejrzenia nagrań kolejnych koncertów z cyklu „Rzeczpospolita Kolberga”, który odbył się w ramach tegorocznego Festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata”.

Ideą tegorocznego Festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata - Rzeczpospolita Kolberga" było zebranie tradycji muzycznych związanych z obszarem historycznej Rzeczpospolitej, a tym samym muzyczny i duchowy powrót do Rzeczpospolitej Kolberga – wielokulturowego świata - od Wielkopolski po Litwę, Wołyń i Karpaty, który wielki etnograf opisał w 80 tomach swojego dzieła „Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”. Koncerty objęte projektem objęły trzy makroregiony, wg prac Oskara Kolberga – Północny Zachód, Północny Wschód i Południowy Wschód, przedstawiając tradycje muzyczne od Huculszczyzny, Litwy, Białorusi po Wielkopolskę. Wystąpili na nich zarówno wiejscy mistrzowie, jak i ich współcześni kontynuatorzy. Zabrzmiała i żywa tradycja, i folklor rekonstruowany.

Po prezentacji pierwszego koncertu cyklu „Rzeczpospolita Kolberga – Kraina Północno-Zachodnia”, który odbył się 23 kwietnia na Zamku Królewskim w Warszawie, zapraszamy do obejrzenia kolejnych części cyklu w ramach tegorocznej edycji Festiwalu.

Koncert pt. „Rzeczpospolita Kolberga – Kraina Północno-Wschodnia” (cz. I - Podlasie, Suwalszczyzna, Polesie-Ukraina, cz. II - Warmia i Mazury, Litwa, Białoruś) odbył się 24 kwietnia w Centrum Artystycznym „Sen Pszczoły”. Wystąpili: męska kompania wołoczebna z okolic Puszczy Knyszyńskiej, Chłopcy z Nowoszyszek, Marta Urban-Burdalska, Julita Charytoniuk, Dominika Chekun, Ludmiła Vostrikova, Jurij Kovalchuk, Ania Broda, Iwona Sojka, Jacek Mielcarek, zespół Mindrė i Kapela Na Taku. W nagraniach archiwalnych pojawili się Stefania Zubowicz i Stanisław Olszewski. Kuratorem koncertu była Julita Charytoniuk.

Na koncercie w dniu 25 kwietnia (Centrum Artystyczne „Sen Pszczoły”), pt. „Rzeczpospolita Kolberga - Kraina Południowo-Wschodnia” (cz. I - Pokucie, Huculszczyzna, Lubelszczyzna, muzyka Łemków i Bojków, cz. II - Wołyń, Słowacja-Orawa, Podhale, Polesie, Rzeszowszyzna, muzyka żydowska) wystąpili: Andrii Liashuk, Susanna Karpenko, Maksym Berezhnyuk, Sergii Okhrimchuk, Kapela Huculi, Janina Chmiel, Ewa Grochowska, Juraj Dufek, zespół Zokopiany, Kapela z Futomy i Kapela Brodów. W roli narratora całości wystąpił ukraiński lirnik Andrii Liashuk – wykonujący pieśni dziadowskie z Wołynia, Podola i Rusi Karpackiej. Kuratorem koncertu była Maniucha Bikont.

Nagrania zrealizowali Michał Stradowski, Jagna Knittel i Marcin Jagnus.

Produkcja nagrań: Fundacja Wszystkie Mazurki Świata © Instytut Muzyki i Tańca, 2014

Koncerty dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Nagrania z trzech dotychczasowych koncertów cyklu można obejrzeć na kanale filmowym YouTube IMITpolska.

drukuj