Sprawozdanie z konferencji naukowej "Dzieło Oskara Kolberga jako dziedzictwo narodowe i europejskie"

13 czerwca 2014

W dniach 23-24 maja 2014 roku w Poznaniu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Dzieło Oskara Kolberga jako dziedzictwo narodowe i europejskie” organizowana przez Instytut im. Oskara Kolberga. Konferencja była jednym z najważniejszych wydarzeń odbywających się w ramach obchodów Roku Kolberga 2014.

W przeddzień konferencji, w środę (22 maja) w samo południe odbyła się konferencja prasowa w Pałacu Działyńskich. Udział w niej wzięli Andrzej Kosowski – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca, prof. dr hab. Tomasz Jasiński – Dyrektor Biblioteki Kórnickiej, prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz, Dyrektor Instytutu im. Oskara Kolberga Jan Pałka i Wicedyrektor Instytutu dr Ewa Antyborzec, a także pracownicy i współpracownicy Instytutu. Podczas konferencji miała miejsce uroczysta prezentacja dwóch najnowszych wydawnictw – biografii Oskara Kolberga autorstwa Agaty Skrukwy oraz zbioru bajek z jego materiałów w opracowaniu Elżbiety Millerowej. Tego samego dnia w Muzeum Instrumentów Muzycznych (Oddział MNP) odbył się koncert, podczas którego można było usłyszeć kompozycje Kolberga w wykonaniu wykładowców poznańskiej Akademii Muzycznej im. I. Paderewskiego: Iwony Kowalkowskiej i Andrzeja Tatarskiego.

W czwartek (23 maja) rozpoczęła się międzynarodowa konferencja naukowa pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego. Swoją obecnością zaszczycili naukowcy z kilku krajów europejskich – Niemiec (reprezentujący Łużyce), Czech, Ukrainy, Rosji, Białorusi, Serbii i Bułgarii. Konferencja rozpoczęła się od wielkopolskiego akcentu muzycznego – na koźle weselnym zagrał Kazimierz Budzik. Po powitaniach i prezentacji gości oraz odczytaniu listów miała miejsce uroczystość wręczenia profesorowi Bogusławowi Linette złotego medalu Zasłużony Kulturze „Gloria Artis" przyznanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Medal wręczyli Dorota Ząbkowska z Departamentu Narodowych Instytucji Kultury w MKiDN oraz prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk, Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie rozpoczęła się część plenarna obrad, podczas których wygłoszone zostały referaty prelegentów głównie zagranicznych, pokazujących w jaki sposób dorobek Oskara Kolberga stanowił inspiracje do dokumentowania kultur z obszaru Słowiańszczyzny. Dzień zakończył wieczorek towarzyski.

W piątek (23 maja) obrady odbywały się w czterech sekcjach tematycznych. Pierwsza z nich (sekcja A) zatytułowana „Oskar Kolberg – dokumentalista i badacz kultury XIX wieku” pokazywała działalność Kolberga i jego dorobek na tle epoki, a także pokazywała związki z innymi badaczami. W sekcji B „Z problematyki Ludu…” zastanawiano się nad tym, w jaki sposób materiały Kolbergowskie mogą być systematyzowane i interpretowane w świetle teorii nauk humanistycznych i społecznych. Sekcja C „Oskar Kolberg – dokumentalista folkloru muzycznego, teoretyk i kompozytor” dotyczyła znaczenia dokumentacji XIX-wiecznego folkloru muzycznego, sporządzonej przez Kolberga, jego twórczości i publikacji na temat muzyki, ale także inspiracji jego dorobkiem folklorystycznym. Sekcja D „Współczesna recepcja dzieła Oskara Kolberga” wskazywała na kontynuację dzieła Kolberga przez współczesnych badaczy, skupiających się przede wszystkim na kwestiach lokalizmów i regionalizmów. W sesji podsumowującej przewodniczący wszystkich sekcji zaprezentowali najważniejsze wnioski.

Podczas dwudniowych obrad trwał kiermasz wydawnictw Instytutu im. Oskara Kolberga, a także tych wydawanych przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze oraz toruńskie Muzeum Etnograficzne.

W sobotę (24 maja) część gości pojechała na wycieczkę - najpierw do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego (Oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy), po którym oprowadzał kierownik dr Antoni Pelczyk oraz Marta Romanow-Kujawa. Piękny krajobraz odtworzonej wsi wielkopolskiej sprzyjał niespiesznemu zwiedzaniu. Gości nie przestraszyła nawet krótka, majowa burza, przed którą schroniliśmy się w drewnianym kościele. Był i czas na poczęstunek – kawę oraz pączki ze znanej wszystkim miłośnikom słodkości cukierni w Pobiedziskach. Potem wszyscy pojechali do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożwyczego w Szreniawie, gdzie uczestnicy podzieleni na dwie grupy mieli okazję zapoznać się przede wszystkim z nowymi ekspozycjami i inwestycjami – zrewitalizowanym podwórzem folwarcznym, odbudowaną gorzelnią i spichlerzami. Po zwiedzaniu nadszedł czas na obiad, podczas którego podano m.in. tradycyjne pyzy drożdżowe, tzw. kluchy na łachu. Po obiedzie uczestnicy zostali odwiezieni do Poznania.

Konferencja była ważnym wydarzeniem naukowym, ale też czasem miłych rozmów towarzyskich, zawierania nowych znajomości i snucia wspólnych planów naukowych. Organizacyjnie konferencję wspierali studenci etnologii i muzykologii, za co im serdecznie dziękujemy.

oprac. Anna Weronika Brzezińska

drukuj