Szkoła mistrzów tradycji – warsztaty pieśni podlaskich

Rozpoczynają się warsztaty pieśni podlaskich, współorganizowanych przez Instytut Muzyki i Tańca w ramach 4. edycji programu „Szkoła mistrzów tradycji”.

Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia. Warsztaty odbędą się w terminie od kwietnia do listopada 2014 roku w miejscowościach Gorodzisko, Narew, Krasna Wieś, Malinniki, Orla oraz w Białymstoku i w skansenie w Koźlikach, a poprowadzą je Anna Tesluk, Nadzieja Osiupiuk, Wiera Niczyporuk, Walentyna Marcinowicz i Julita Charytoniuk.

Część pierwszą warsztatów, pt. Pieśni z Krasnej Wsi poprowadzi Walentyna Marcinowicz.

Urodzona w 1944 r. mieszkanka Krasnej Wsi pochodzi z położonych nieopodal Gredeli, gdzie spędziła dzieciństwo i młodość. Jej babcia i mama słynęły z pięknego śpiewania, od nich Pani Walentyna przejęła repertuar. Jej dziadek grał na samodzielnie wykonanych trąbach z wierzbowej kory. Walentyna Marcinowicz przez 10 lat śpiewała w miejscowym zespole „Krasuni” oraz przez 7 lat w „Malinkach” z Malinnik. Z „Malinkami” występowała na przeglądach, konkursach, brała udział w odtwarzaniu obrzędów.

Obecnie śpiewa w zespole „Orlanie”. Czasem występuje w duecie z Witalisem Sochą ze wsi Toporki. W 2012 roku duet brał udział w Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, reprezentując białostocczyznę.

Pieśni w wykonaniu Walentyny Marcinowicz oraz Lidii Jurczuk z Krasnej Wsi można usłyszeć na płycie „Ludowe pieśni religijne z Podlasia”.

W ramach warsztatów zaplanowane są cztery spotkania ze śpiewaczką oraz jedno podsumowujące z Julitą Charytoniuk - moderatorką warsztatów. Na zakończenie odbędzie się wspólny występ uczestników zajęć ze śpiewaczką. Spotkania warsztatowe odbędą się w Krasnej Wsi lub skansenie w Koźlikach.

Terminy i tematyka pierwszej tury warsztatów:

  • 7 kwietnia, od godz. 16.30 – pieśni wielkopostne i kolędy (Krasna Wieś)
  • 15 kwietnia, od godz. 16.30 – pieśni wielkopostne i pogrzebowe (Krasna Wieś)
  • Spotkania majowe – pieśni liryczne, weselne, pieczenie korowaja (miejsce do ustalenia)
  • 22 maja – występ w skansenie w Koźlikach

Warsztaty są bezpłatne. Warunkiem uczestnictwa jest deklaracja udziału w co najmniej dwóch spotkaniach z Walentyną Marcinowicz.

Liczba miejsc ograniczona.

Informacje i zapisy: stow.dziedzictwopodlasia@gmail.com

Zapraszamy!

drukuj