Tom 45 - Kolberg inspiracje - miniatura

Tom 45 - Kolberg inspiracje

19 maja 2014

30 maja 2014 roku w Sądeckim Parku Etnograficznym w Nowym Sączu odbędzie się "Dzień Dziecka w skansenie" w ramach projektu "Tom 45 - Kolberg inspiracje".

Projekt "Tom 45 - Kolberg inspiracje" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kolberg 2014 - Promesa", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

więcej szczegółów

drukuj