Usłyszeć tradycję. Bądźmy jak Oskar Kolberg! - miniatura

Usłyszeć tradycję. Bądźmy jak Oskar Kolberg!

29 kwietnia 2014

30 kwietnia 2014 roku ruszają zapisy na warsztaty „Tradycje muzyczne” organizowane przez Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej w ramach projektu "Usłyszeć tradycję. Bądźmy jak Oskar Kolberg!".

Na projekt składają się: digitalizacja, warsztaty muzyczne, wystawa, koncert z potańcówką, których celem jest popularyzacja działalności Muzeum, działań badawczych i dokumentacyjnych prowadzonych w terenie i ich rezultatów, stanowiących zbiory Muzeum, upowszechnienie tradycji muzycznych regionu, podnoszenie świadomości muzycznej, podnoszenie kompetencji kulturowych, zwiększenie aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze.

Podstawą projektu jest dokumentacji dźwiękowa zgromadzona w Archiwum Nagrań Działu Etnografii Muzeum Południowego Podlasia, pozyskana w czasie badań terenowych w latach 1979-1996, zawierająca ponad 800 pieśni i przyśpiewek z terenu powiatów bialskiego, parczewskiego, włodawskiego, radzyńskiego województwa lubelskiego, dzięki której zwiększy się dostępność do materiału zgromadzonego w archiwum.

W projekcie udział wezmą:

  • Andrzej Bieńkowski
  • Fundacja Muzyka Odnaleziona
  • Grzegorz Ajdacki,
  • Zdzisław Marczuk,
  • Kapela Niwińskich, w składzie: Mateusz Niwiński (skrzypce), Basia Derlak – (klarnet, śpiew), Agnieszka Niwińska (bębenek obręczowy, baraban, śpiew), Asia Strelnik (basy) oraz gościnnie Angela Zajcewa (skrzypce).
  • Mateusz Niwiński,
  • Niewte, w składzie: Maniucha Bikont (głos, klarnet), Antoni Beksiak (komputer, głos), Maciej Filipczuk (skrzypce), Marcin Lorenc (skrzypce, basy).
  • Zuzanna Morawiecka-Pastuszenko ,
  • Yuriy Pastushenko,

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Kolberg 2014 Promesa", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

więcej szczegółów

drukuj