EIF - Elektroniczny Indeks Folkloru - miniatura

EIF - Elektroniczny Indeks Folkloru

EIF (Elektroniczny Indeks Folkloru) zawiera zapisy muzyczno-tekstowe z materiałów drukowanych i rękopiśmiennych Oskara Kolberga. W pierwszej kolejności umieszczane są w nim pieśni - najliczniej reprezentowany gatunek folkloru w dziełach Kolberga. Jak dotąd opracowano ich 2700. Aplikacja pozwala na przeglądanie i wyszukiwanie treści z użyciem specjalnie przygotowanego w tym celu interfejsu.

drukuj