Przewodnik śladami Oskara Kolberga – aplikacja mobilna - miniatura

Przewodnik śladami Oskara Kolberga – aplikacja mobilna

Prezentacja filmowa aplikacji Przewodnik śladami Oskara Kolberga:

Aplikację można nieodpłatnie pobrać tutaj.


Trasy miejskie wiodące przez Warszawę, Poznań i Kraków pozwalają zapoznać się z wieloma faktami z biografii Oskara Kolberga, poznać postacie, z którymi się spotykał, współpracował i korespondował jako muzyk i kompozytor, a później jako badacz terenowy, dokumentalista i wydawca swego dzieła „Lud”.

Wędrując przez trasy regionalne, poznajemy tereny, w których Kolberg prowadził badania, a podążając jego śladami, odwiedzamy wiele miejsc ważnych dla naszej historii, zapoznajemy się z materiałami, które zebrał, ilustrowanymi wieloma rycinami z epoki. Prezentujemy blisko 70 miejscowości wybranych spośród ponad 800, w których badacz przebywał lub do których zebrał materiały. Podróży śladami Oskara Kolberga towarzyszą nagrania muzyków ludowych ze zbiorów programu 2 Polskiego Radia i Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Premiera aplikacji odbyła się dnia 22 lutego w siedzibie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

Aplikacja powstała dzięki współpracy Instytutu im. Oskara Kolberga, Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina oraz Instytutu Muzyki i Tańca.

drukuj