Kolberg i inni

wystawamiejsce: Ostrołęka, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

organizator: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce


Ekspozycja „Kolberg i inni” prezentuje sylwetki i dokonania naukowe etnografów oraz badaczy regionu kurpiowskiego. Obok publikacji Oskara Kolberga, Adama Chętnika, ks. Władysława Skierkowskiego, Marii Żywirskiej i in., na wystawie znalazły się materiały z badań terenowych: zapiski wywiadów, karty, rysunki oraz fotografie ukazujące kulisy organizowanych na Kurpiach w latach 50. XX w. Międzyuczelnianych Obozów Etnograficznych. Całość uzupełniają muzealia oraz dokumentacja badań prowadzonych przez pracowników Muzeum Okręgowego w Ostrołęce w latach 80. XX w.

program:

Podczas wernisażu odbędzie się koncert pt. „Muzyka nasza domowa - Kolberg i inni". W programie znajdą się utwory skomponowane i zapisane przez Oskara Kolberga, ks. Władysława Skierkowskiego, a także inne odkryte na nowo i zinterpretowane ludowe utwory instrumentalne.

wykonawcy:

Justyna Stępień-Grozdew (sopran)

Rafał Grozdew (tenor)

Małgorzata Szarlik (skrzypce)

Michał Woźniak (kontrabas)

Robert Lipka (akordeon)

Scenariusz i komisariat: Katarzyna Mróz

Projekt plastyczny i opracowanie graficzne: Sylwia Leszczyńska-Chalamońska

www.muzeum.ostroleka.pl

powrót do listy drukuj