„Powiedzcie podziękowanie Kolbergowi za jego mozolną pracę.” Oskar Kolberg: etnograf, (muzyk)ograf, chopinolog”

wystawa

22-02-2014 / godz. 12.00

23-02-2014

25-02-2014

26-02-2014

27-02-2014

28-02-2014

01-03-2014

02-03-2014

04-03-2014

05-03-2014

06-03-2014

07-03-2014

08-03-2014

09-03-2014

11-03-2014

12-03-2014

13-03-2014

14-03-2014

15-03-2014

16-03-2014

18-03-2014

19-03-2014

20-03-2014

21-03-2014

22-03-2014

23-03-2014

25-03-2014

26-03-2014

27-03-2014

28-03-2014

29-03-2014

30-03-2014

01-04-2014

02-04-2014

03-04-2014

04-04-2014

05-04-2014

06-04-2014

08-04-2014

09-04-2014

10-04-2014

11-04-2014

12-04-2014

13-04-2014

15-04-2014

16-04-2014

17-04-2014

18-04-2014

19-04-2014

20-04-2014

22-04-2014

23-04-2014

24-04-2014

25-04-2014

26-04-2014

27-04-2014

29-04-2014

30-04-2014

01-05-2014

02-05-2014

03-05-2014

04-05-2014miejsce: Warszawa, Muzeum Fryderyka Chopina

organizator: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Instytut Muzyki i Tańca


Wernisaż wystawy: 22 lutego 2014 roku, godz. 12.00

Wystawa czasowa: 22 lutego - 4 maja 2014 roku


Kolbergów i Chopinów łączyły więzi sąsiedztwa i przyjaźni. Celem wystawy jest ukazanie życia i dorobku Oskara Kolberga przez pryzmat tej wspólnoty losów i zainteresowań.

Mało znany jest fakt, że Kolberg to wielbiciel i znawca muzyki Fryderyka Chopina, zaś Chopin był jednym z pierwszych, życzliwych, ale i krytycznych, odbiorców prac Kolberga. Świadczy o tym tytułowy cytat z listu Chopina.

Wystawa składa się z dwóch modułów: plansz wprowadzających w tematykę kolbergowską i narracji oplatającej stałą ekspozycję chopinowskiego muzeum. Plansze mają następnie funkcjonować jako wystawa objazdowa, relacjonując w kolejnych miejscach efekty mozolnej pracy ojca polskiej etnografii, drugi moduł zostanie w Muzeum. Nadajemy mu formę „przewodnika” po wystawie stałej, ufając, że piękna polszczyzna notatek Kolberga, osadzona na jego wiedzy i przeżyciu, przyczyni się do nowego spojrzenia na sztukę Chopina.

powrót do programu