„Powiedzcie podziękowanie Kolbergowi za jego mozolną pracę.” Oskar Kolberg: etnograf, (muzyk)ograf, chopinolog | Sanniki

wystawa

06-07-2014 - 31-07-2014miejsce: Sanniki, Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina, ul. Warszawska 142

organizator: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach


Wystawa czasowa: 6-31 lipca 2014


Kolbergów i Chopinów łączyły więzi sąsiedztwa i przyjaźni. Celem wystawy jest ukazanie życia i dorobku Oskara Kolberga przez pryzmat tej wspólnoty losów i zainteresowań.

Mało znany jest fakt, że Kolberg to wielbiciel i znawca muzyki Fryderyka Chopina, zaś Chopin był jednym z pierwszych, życzliwych, ale i krytycznych, odbiorców prac Kolberga. Świadczy o tym tytułowy cytat z listu Chopina.

Wystawa składa się z dwóch modułów: plansz wprowadzających w tematykę kolbergowską i narracji oplatającej stałą ekspozycję chopinowskiego muzeum. Plansze mają następnie funkcjonować jako wystawa objazdowa, relacjonując w kolejnych miejscach efekty mozolnej pracy ojca polskiej etnografii, drugi moduł zostanie w Muzeum. Nadajemy mu formę „przewodnika” po wystawie stałej, ufając, że piękna polszczyzna notatek Kolberga, osadzona na jego wiedzy i przeżyciu, przyczyni się do nowego spojrzenia na sztukę Chopina.

koordynacja: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

scenariusz: Grażyna Michniewicz, Łukasz Pisarzewski, Arkadiusz Roszkowski

projekt i realizacja wystawy: anna_kasper (Anna Rzeźnik, Kasper Skirgajłło-Krajewski)

tłumaczenie: Anthony Sloan

Wystawa finansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, współorganizowana przez Instytut Muzyki i Tańca.

wystawa czynna jest od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00 .W celu obejrzenia wystawy należy zgłosić się do biura w Pałacu. Park czynny jest w godz. 8.00-20.00.

www.ecasanniki.pl

powrót do programu