48. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych

festiwal, seminarium

26-06-2014

27-06-2014

28-06-2014

29-06-2014miejsce: Kazimierz Dolny

organizator: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie


program:

26 czerwca 2014, czwartek

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 19

Ogólnopolskie Seminarium Folklorystyczne FESTIWAL KAZIMIERSKI WOBEC TRADYCJI KOLBERGOWSKIEJ

 • 16.30 – otwarcie seminarium, przywitanie uczestników – prowadzenie seminarium prof. dr hab. Jan Adamowski (UMCS)
 • 16.45 – dr Justyna Górska-Streicher (kierownik Działu Kultury Wsi Muzeum Wsi Radomskiej) „Rola Muzeum biograficznego w Przysusze w popularyzacji idei i dzieła Oskara Kolberga”
 • 17.15 – dr Ewa Antyborzec (Instytut im. O. Kolberga z Poznaniu) „Od rękopisu do smartfona”
 • 17.45 – przerwa kawowa
 • 18.15 – prof. dr hab. Zbigniew Przerembski (Instytut Sztuki PAN) „Nowy Kolberg – Polska pieśń i muzyka ludowa: źródła i materiały”
 • 18.45– prezentacja filmów z archiwum WFO w Łodzi oraz IS PAN przedstawiających dokumentację folkloru, otwarta dyskusja, podsumowanie i zakończenie.

27 czerwca 2014, piątek

 • 9.00 – Otwarcie 47. Targów Sztuki Ludowej
 • 11.00 – Uroczyste Otwarcie Festiwalu – koncert konkursowy
 • 14.00 – Koncert towarzyszący
 • 15.00 – Konkurs Duży – Mały
 • 18.00 – Koncert konkursowy

28 czerwca 2014, sobota

 • 9.00 – Targi Sztuki Ludowej
 • 10.00 – Koncert konkursowy
 • 14.00 – Koncert towarzyszący
 • 15.00 – Koncert konkursowy
 • 20.00 – Koncert „SCENA MISTRZÓW” – laureaci Festiwalu i Nagrody im. O. Kolberga
 • Zabawa ludowa z udziałem kapel festiwalowych oraz koncert zespołu TRANSKAPELA

29 czerwca 2014, niedziela

 • 9.00 – Targi Sztuki Ludowej
 • 9.30 – Konsultacje z Jury dla uczestników Festiwalu
 • 10.30 – Msza Św. w intencji uczestników Festiwalu
 • 12.00 – Korowód zespołów – OGŁOSZENIE WYNIKÓW I KONCERT LAUREATÓW
 • 14.00 – Koncert „Lubelszczyzna żegna gości festiwalowych”
 • Wystawa o OSKARZE Kolbergu prezentująca najważniejsze dziedziny twórczości artystycznej i badawczo-edytorskiej (Muzeum Nadwiślańskie)
 • Projekcja filmów dokumentacyjnych z WFO w Łodzi i IS PAN (Muzeum Nadwiślańskie)

www.wok.lublin.pl

powrót do listy drukuj