Być tu stela. Co to znaczy?

wykład

21-05-2014 / godz. 17.00miejsce: Cieszyn, Sala Rzymska Muzeum Śląska Cieszyńskiego, ul. Regera 6

organizatorzy: Świetlica Krytyki Politycznej w Cieszynie, Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie


Skąd się wzięło określenie „tu stela”? Czy poczucie tożsamości, oparte na byciu stąd, jest czymś ważnym dla mieszkańców Śląska Cieszyńskiego?

Co decyduje o byciu „tu stela”? Lata spędzone na Śląsku Cieszyńskim? Zasługi dla regionu i jego społeczności? Może to tylko sposób na stwarzanie dystansu wobec przyjezdnych? Czy słowa „tu stela” to tylko gwarowe określenie odnoszące się do czegoś, co spotyka się w innych miejscach?

W oparciu o co mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego budują swoją przywiązanie do „małej ojczyzny”? Podczas spotkania, które moderować będą Andrzej Drobik (autor tekstów dla lokalnych i ogólnopolskich mediów, autor książki Rozmowy o Śląsku Cieszyńskim oraz pomysłodawca projektu Made in SCI ) oraz Grzegorz Studnicki (antropolog, etnograf, pracownik Muzeum Śląska Cieszyńskiego i Uniwersytetu Śląskiego) odbędzie się rozmowa z mieszkańcami na temat kwestii związanych ze wspólnotą i tożsamością lokalną, poznać ludzi i wydarzenia ważne dla miasta i regionu.

Organizatorom zależy na obecności każdego, kto chciałby podzielić się swoją refleksją na temat Śląska Cieszyńskiego: jego wad i zalet oraz tego czym dla nas, mieszkańców, jest to miejsce.

Podczas spotkania odbędzie się także prezentacja wyników sondy ulicznej przeprowadzonej przez studentów etnologii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz dzieci ze Świetlicy Krytyki Politycznej w Cieszynie na temat ważnych osób, słów i historii Śląska Cieszyńskiego.

Projekt "200 razy Kolberg" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 - Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

powrót do programu