Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty - pierwsze działania

praca badawcza

01-06-2014miejsce: Poznań, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

organizator: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Trwają prace nad budową Cyfrowego Archiwum im. Józefa Burszty, w skład którego wejdzie zbiór kilku tysięcy zdjęć i nagrań ze zbiorów Archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Obecnie są już zeskanowane wszystkie pozytywy, a negatywy zostały przekazane specjalistycznej firmie. Trwają także prace nad przygotowaniem wystawy, której celem jest wypromowanie archiwum.

W projekcie biorą udział: Agata Stanisz, Anna Weronika Brzezińska, Irena kabat, Danuta Penkala-Gawęcka, Zbigniew Jasiewicz, Wojciech Jurkowlaniec

Strona bloga: archiwumburszty.blogspot.com

Strona wystawy: stofotografii.weebly.com

www.etnologia.amu.edu.pl

cyfrowearchiwum.amu.edu.pl

powrót do programu