Czym dawniej straszono dzieci?

wykład

04-06-2014 / godz. 17.00miejsce: Cieszyn, Sala Rzymska Muzeum Śląska Cieszyńskiego, ul. Regera 6

organizatorzy: Świetlica Krytyki Politycznej w Cieszynie, Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

współpraca: Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego


Duża samodzielność dzieci oraz stosunkowo mała ilość czasu, jaki mogli swym potomkom poświęcić rodzice, wymusiła na tych ostatnich wypracowanie sprawnych narzędzi wychowawczych. Dobrze tę rolę spełniało straszenie różnego rodzaju postaciami. Mieszkańcy wsi dysponowali całą gamą strachów. Biorąc pod uwagę wyniki badań terenowych prowadzonych w drugiej połowie XX wieku na terenie Polski, można wyróżnić co najmniej trzy grupy postaci, którymi straszono dzieci: postaci demoniczne, ludzkie oraz zwierzęta. Podczas wykładu dr Anny Drożdż dowiemy się, które z nich występowały na Śląsku Cieszyńskim i nie tylko.

dr Anna Drożdż - doktor etnologii, zajmuje się zagadnieniami związanymi z tradycyjną kulturą wiejską szczególnie tymi, które odnoszą się do jej aspektów społecznych i symbolicznych. Silnie związana z pracownią Polskiego Atlasu Etnograficznego, jest autorką i współautorką kilku książek opartych na materiałach atlasowych. W latach 2008-2010 prowadziła badania naukowe na Żuławach Wiślanych.

Projekt "200 razy Kolberg" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 - Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

powrót do programu