Dni Oskara Kolberga | Kraków

warsztaty

10-07-2014 / godz. 09.00miejsce: Kraków, os. Górali 19, Warsztaty Terapii Zajęciowej

organizator: Warsztaty Terapii Zajęciowej os. Górali 19 w Krakowie


Spotkanie poświęcone Oskarowi Kolbergowi było bardzo dobrą okazją dla Uczestników do zapoznania się z osobą znanego etnografa, folklorysty, muzyka, kompozytora; jak również z jego pracą na rzecz dokumentacji tradycji, zwyczajów regionalnych z całej Polski. Podczas zajęć Uczestnicy wykazywali się zdobytą wiedzą tematyczną, kształtowali swoje umiejętności w zakresie twórczego myślenia w różnego rodzaju grach i konkursach (układanie przysłów, powiedzeń, wybieranie odpowiedniego stroju, poszukiwanie wybranych elementów strojów), utrwalali swoje umiejętności manualne (obieranie ziemniaków, wyrabianie i gotowanie klusek, pieczenie placków, wyrabianie smalcu, komponowanie i naszywanie kamizelek elementami ozdobnymi, komponowanie i „wyrabianie” biżuterii, komponowanie i wycinanie wzorów ludowych), pracowali nad poprawą sprawności fizycznej (rzut papierową kulą do stracha, rzut gumiakiem do celu, rzut orzechem do kosza, biegi w workach, lanie wody na czas, , obieranie ziemniaka na czas).

wykonawcy:

Uczestnicy i Pracownicy WTZ os Górali 19 w Krakowie

program:

W czwartek 10.07.2014r.

- prezentację filmu o Oskarze Kolbergu

- gry i konkursy związane z tematyką ludową (przysłowia, powiedzenia ludowe)

- wykonywanie potrawy regionalnej, poczęstunek W piątek 11.07.2014.r.

- projekcję multimedialną

- gry i konkursy sprawdzający wiedzę Uczestników

- wykonywanie potrawy regionalnej, poczęstunek

- wykonywanie ozdób regionalnych (wycinanki, biżuteria, stroje ludowe)

- wykonywanie wianków z żywych ziół, traw

powrót do programu