Dolny Śląsk. Lud, jego zwyczaje, sposób życia, pieśni, muzyka i tańce

wystawa

17-10-2014 / godz. 18.00miejsce: Wrocław, ul. Traugutta 111/113

organizator: Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu


Spotkanie podsumowujące projekt zakładający opracowanie tomu poświęconego Dolnemu Śląskowi – regionowi, który obejmuje ziemie nie uwzględnione w dziele Oskara Kolberga.

wykonawcy:

Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

program:

17 października 2014 roku w Muzeum Etnograficznym, Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu odbędzie spotkanie podsumowujące projekt „Dolny Śląsk. Lud, jego zwyczaje, sposób życia, pieśni, muzyka i tańce”.

Spotkaniu towarzyszyć będzie prezentacja wystawy planszowej zapowiadającej cykl filmów edukacyjnych poświęconych powojennemu osadnictwu na Dolnym Śląsku oraz ekspozycja historycznych archiwaliów związanych z wydaniem Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 - Promesa", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

muzeumetnograficzne.pl

powrót do listy drukuj