Dom, sąsiedztwo, wspólnota. Spotkanie Kolbergowskie

wyklad

10-12-2014 / godz. 17.00miejsce: Cieszyn, Sala Rzymska, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, ul. Regera 6

organizator: Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego


Jak zmieniał się status sąsiedztwa? Czy obecnie można mówić o uczestnikach społeczności lokalnej jak o wspólnocie czy raczej rozproszonej grupie niezależnych od siebie członków? Czym jest sąsiedztwo i wspólnota dla mieszańców Cieszyna? Jak docierać do osób wykluczonych ze wspólnoty?

W XIX i XX-wiecznych wspólnotach wiejskich kontrola społeczna sprawiała, że o sąsiadach wiedzieliśmy niemal wszystko. Współpraca była wymogiem, bez którego nie dało się funkcjonować, praca mieszała się z życiem prywatnym a wykluczenie ze wspólnoty było największym zagrożeniem. W wyniku rewolucji przemysłowej w kolejnych dziesięcioleciach stopniowemu oddzieleniu uległa przestrzeń prywatna (domowa) od publicznej (praca) sprawiając, że wspólnota oraz tworzące ją relacje i więzi uległy także przeobrażeniom.

Obecnie, w dobie płynnego kapitalizmu, obserwujemy kolejną przemianę, rozmycie granic między tym, co prywatne a tym, co publiczne. Wydaje się, że wpływ na ten proces mają przemiany technologiczne, indywidualizacja, mobilność społeczna oraz przemiany gospodarki z „twardej” w „miękką”.

Podczas dyskusji będziemy zastanawiać się jak współczesna antropologia i ludoznawstwo w partnerstwie ze sztuką mogą docierać do małych społeczności i sąsiedztwa. Jakich narzędzi używają do zbadania społeczności lokalnej. Odnosząc się do konkretnych projektów artystycznych zobaczymy, jak dokumentacja artystyczna może stać się elementem badawczym i na odwrót.

WSTĘP WOLNY

Wydarzenie finansowane jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (IMiT) w ramach Kolberg 2014-Promesa.

wykonawcy:

W spotkaniu wezmą udział artyści i antropolodzy.

Katarzyna Majak – artystka wizualna, autorka tekstów o fotografii, kuratorka i koordynatorka wystaw, wykładowczyni. Członkini Rady Programowej i dyrektorka artystyczna Warsaw Photo Days, Associate Editor for Photography dla VASA Journal on Images and Culture (VJIC). Kuratorka kolekcji fotografii Many Hands Make Light Work. Obroniła doktorat z zakresu fotografii na Wydziale Komunikacji Multimedialnej ASP w Poznaniu. Ukończyła filologię angielską i rosyjską na UAM w Poznaniu. Fotografii uczyła się m.in. od wnuka Edwarda Westona w Kalifornii. Była stypendystką Anderson Ranch Arts Center w Kolorado i MKiDN. Miała wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych .

Szymon Waluś – Lokalny działacz społeczny, współzałożyciel stowarzyszenia Towarzystwo Sportów Górski Młóckarnia, animator kultury. Absolwent programu Polska Doc oraz uczestnik programu Liderzy PAWF. Bywa również fotografem, wspinaczem, narciarzem.

Joanna Wowrzeczka – socjolożka i malarka.

Grzegorz Studnicki – antropolog, socjolog.

www.krytykapolityczna.pl

powrót do listy drukuj