Dziecięce Prezentacje Muzyki Ludowej

koncert

30-05-2014 / godz. 11.00miejsce: Radom, Muzeum Wsi Radomskiej, ul. Szydłowiecka 30

organizatorzy: Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu


Prezentacje te są kontynuacją Festiwalu K.K.K. Kontrolowanego, który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kolberg 2014 - Promesa", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Cele Prezentacji :

- propagowanie polskiej muzyki ludowej wśród dzieci,

- przybliżenie sylwetki O. Kolberga w 200 rocznicę urodzin,

- rozwijanie szacunku dla tradycji i kultury ludowej ,

- kształtowanie postaw społeczno-patriotycznych poprzez wspólne muzykowanie , poznawanie dawnych tradycji i warunków życia ludzi na wsi.

Serdecznie zapraszamy na świętowanie Roku Oskara Kolberga do Radomia.

wykonawcy:

Uczniowie:

- Zespołu Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach,

- Szkoła Muzyczna I stopnia w Kozienicach,

- Szkoła Muzyczna im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach,

- Zespół Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu,

- Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Wolanianki z Wolanowa Gość:Zespół Śpiewaczy "Gałcunecki" z Gałek Rusinowskich

www.muzycznaradom.pl

powrót do programu