Dzień "Raz na ludowo"

warsztaty

14-11-2014 / godz. 08.00miejsce: Legnica, Zespół Szkół Muzycznych

organizator: Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy


17 listopada 2014 roku w oddziale edukacji wczesnoszkolnej odbył się Dzień pod hasłem "Raz na ludowo", poprzedzony Szkolnym Konkursem Plastycznym pod tym samym tytułem. Uczniowie przybyli do szkoły ubrani w elementy strojów ludowych. Oglądali prezentacje multimedialną, pokaz strojów ludowych przygotowanych przez Legnickie Centrum Kultury - Zespół Pieśni i tańca Legnica. Uczyli się prostej piosenki ludowej, śpiewanej gwarą śląską .Oglądali wystawę a także wysłuchali wyników konkursu plastycznego. Rozpoznawali i tańczyli znane tańce polskie.

wykonawcy:

- przedstawiciele Legnickiego Centrum Kultury - Zespół Pieśni i Tańca Legnica.

- opiekunowie Dnia ,,Raz na ludowo": Karolina Grodek, Maria Nazarewicz, Szkolnego Konkursu plastycznego :Maria Nazarewicz, Elżbieta Stasz

- uczniowie edukacji wczesnoszkolnej Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy

Cele

Przybliżenie dzieciom polskiej kultury ludowej. Zapoznanie uczniów z postacią Oskara Kolberga. Ukazanie Polski jako obszaru podzielonego na regiony.

Krzewienie tradycji polskiej. Zapoznanie z twórczością ludową : muzyką, plastyką, kulturą użytkową itp.

Program

1.Pokaz slajdów o Polsce jako wprowadzenie.

2.Pokaz strojów ludowych.

3.Oglądanie prezentacji multimedialnej.

4.Nauka teksu ( gwary ) oraz gestów piosenki ludowej Górnego Śląska.

5.Zapoznanie z postacią Oskara Kolberga.

6.Rozpoznawanie polskich tańców ludowych. Próby odtwarzania układu ruchowego.

powrót do listy drukuj