I Forum Tańców Polskich Polonez Krakowiak

konferencja

06-12-2014 / godz. 11.00miejsce: Warszawa, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

organizator: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina


Zakład Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, w Roku Oskara Kolberga, zaprasza do udziału w I Forum Tańców Polskich organizowanym 6 grudnia 2014 r.

Przedmiotem I Forum Tańców Polskich jest specyfika zagadnień związanych z polonezem i krakowiakiem, ich warstwa choreotechniczna oraz praktyka wykonawcza. Tańce analizowane będą z szerokiej perspektywy – aksjologicznej, muzykologicznej i etnograficznej. Podczas Forum zaprezentowane zostaną wybrane kompozycje choreograficzne: „Wesele w Ojcowie” muz. Karol Kurpiński, Józef Damse, chor. Witold Gruca oraz „Rondo à la Krakowiak” muz. Fryderyk Chopin, chor. Witold Zapała.

Celem Forum jest prezentacja stanu badań nad polskimi tańcami narodowymi, której dopełnieniem jest dyskusja problemowa nad ich systematyką. Konferencja służy rozpoznaniu kontekstu kulturowego tańców polskich oraz wymianie doświadczeń środowiska baletowego – tancerzy, choreografów i pedagogów tańca.

wykonawcy:

prof. M. Demska-Trębacz, Starszy Kustosz mgr J. Koszutska, Witold Zapała, dr Klaudia Carlos-Machej, dr T. Nowak, dr A. Nowak, st. wykł. mgr M. Kucharska-Nowak, mgr B. Wojdat-Sujkowska, mgr R. Smoczyński, Ewa Budny, Grzegorz Maślanka

program:

ROK KOLBERGA 2014

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

I FORUM TAŃCÓW POLSKICH – POLONEZ KRAKOWIAK

6 grudnia 2014 r.

Sala Rytmiki

11.00-11.20

dr Klaudia Carlos-Machej – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina – otwarcie

Balet „Wesele w Ojcowie”, muz. Karol Kurpiński, Józef Damse, chor. Witold Gruca (TVP 1985 r.)

11.20-12.00

prof. Mieczysława Demska-Trębacz – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Taniec jako medium w polskiej kulturze muzycznej

12.05-12.45

dr Tomasz Nowak – Uniwersytet Warszawski

Źródła do badań nad polonezem i krakowiakiem od XVI-XIX wieku

12.50-13.30

dr Andrzej T. Nowak – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Wzorce tańca narodowego w kulturze polskiej

13.35-14.15

mgr Starszy Kustosz Jadwiga Koszutska - Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

Dlaczego strój krakowski stał się strojem narodowym?

14.15-14.45 Przerwa

14.45-15.20

Witold Zapała – gość specjalny – tancerz i choreograf Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w latach 1957-2010.

„Rondo à la Krakowiak” – inspiracja, koncepcja choreograficzna muz. Fryderyk Chopin

15.20-17.30

st. wykł. mgr Kucharska-Nowak, dr Klaudia Carlos-Machej, mgr Bernadetta Wojdat-Sujkowska, akompaniament – mgr R. Smoczyński

Klasyfikacja tańców polskich dla profesjonalnych tancerzy

Ewa Budny, Grzegorz Maślanka – studenci specjalności Pedagogika Baletowa

www.chopin.edu.pl

powrót do listy drukuj