II Międzynarodowa Konferencja „Moniuszko in memoriam – w kręgu polskiej literatury wokalnej. W hołdzie Oskarowi Kolbergowi”

konferencja

08-01-2014 / godz. 10.00

08-01-2014 / godz. 17.00

09-01-2014 / godz. 10.00

09-01-2014 / godz. 19.30miejsce: Poznań, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego

organizatorzy: Fundacja Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu


PROGRAM

Środa, 8 stycznia 2014

Sala Prezydencka

godz. 10.00-14.30

 • godz. 10.00 - Otwarcie konferencji – Prorektor ds. artystycznych i naukowych

Janusz Stalmierski prof. AM

 • godz. 10.15-11.00 Henryka Januszewska-Stańczyk (AM Katowice)

„Środki wyrazu w pieśniach Fryderyka Chopina na podstawie własnych doświadczeń”

 • godz. 11.00-12.00 Karola Theill (Berlin, Rostock)

„Stanisław Moniuszko – pieśni do słów Goethego. Problemy interpretacyjne

w porównaniu z dziełami innych kompozytorów w kontekście miniatury wokalnej Oskara Kolberga”

 • godz. 12.00-12.30 Beata Dunin-Wąsowicz

„Ultraminiatura liryczna w twórczości wokalnej Floriana Dąbrowskiego – cykl Oczekiwania”

godz. 12.30-13.00 – przerwa

 • godz. 13.00-13.45 Ryszard Cieśla (UMFC w Warszawie),

„Straszny dwór Stanisława Moniuszki – w poszukiwaniu kanonu interpretacyjnego”

 • godz. 13.45-14.30 Adam Rozlach (Warszawa, Polskie Radio Program 1)

„Pieśni solowe Stanisława Moniuszki w Archiwum Polskiego Radia – artystyczne rarytasy”

godz. 17.00

Aula Nova

Koncert pedagogów Wydziałów Wokalno-Aktorskiego i Instrumentalnego

Iwona Kowalkowska – sopran, Marzena Michałowska – sopran

Małgorzata Woltmann-Żebrowska – mezzosopran, Wojciech Maciejowski – tenor

Barbara Dmochowska – fortepian, Laura Sobolewska – fortepian

Andrzej Tatarski – fortepian

w programie pieśni O. Kolberga, K. Szymanowskiego, A. Tansmana,

prowadzenie koncertu – Mikołaj Rykowski

Czwartek, 9 stycznia 2014

Sala Prezydencka

godz. 10.00-15.15

 • godz. 10.00-10.45 Piotr Nędzyński (Poznań)

„Z tradycji wykonawczych partii Halki. Od Salomei Kruszelnickiej…”

 • godz. 10.45-11.30 Joanna Kozłowska-Szczepaniak (AM Poznań)

„Liryzm w pieśniach Fryderyka Chopina na podstawie wybranych interpretacji”

 • godz. 11.30-12.15 Bogumiła Tarasiewicz (Uniwersytet Zielonogórski)

„Od Kolberga do Lutosławskiego – inspiracje folklorem w polskiej liryce wokalnej”

 • godz. 12.15-13.00 Iwona Kowalkowska (AM Poznań), Wojciech Maciejowski (AM Poznań)

„Oskar Kolberg w liryce wokalnej”

godz. 13.00-13.30 przerwa

 • godz. 13.30-14.00 Aleksandra Kamińska-Rykowska (Poznań)

„Liryka wokalna Apolinarego Szeluto wobec estetyki muzycznej epoki Młodej Polski”

 • godz. 14.00-14.30 Małgorzata Woltmann-Żebrowska (AM Poznań)

„Cudowny świat pieśni Aleksandra Tansmana”

 • godz. 14.30-15.15 Grażyna Flicińska-Panfil (AM Poznań),

Andrzej Ogórkiewicz (AM Poznań), Andrzej Wiza (Poznań)

„Twórczość operowa Karola Kurpińskiego”

godz. 19.30

Aula Akademii

Koncert studentów i pedagogów Wydziału Wokalno-Aktorskiego

w programie utwory polskich kompozytorów

prowadzenie koncertu – Anna Jeremus-Lewandowska i Andrzej Wiza

Opieka merytoryczna: Katedra Wokalistyki

powrót do listy drukuj