III Ogólnopolskie Seminarium Etnomuzykologiczne

seminarium

29-03-2014

30-03-2014miejsce: Warszawa, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, klatka C, Sala Naróżna

organizatorzy: Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego


program:

Sobota 29.03.2012

Otwarcie seminarium

10.00-10.10 – Przywitanie uczestników seminarium.

10.10-10.45 – Wykład otwierający: Sławomira Żerańska-Kominek –Metoda kartograficzna w etnomuzykologii

10.45-11.15 – przerwa kawowa

Sesja I. Muzyka w przestrzeni publicznej

Prowadzenie sesji – Tomasz Nowak

11.15-11.35 – Witt Wilczyński - Pieśni stadionowe jako współczesny folklor miejski oraz wyznacznik tożsamości

11.35-11.55 - Dawid Martin - Postać pengamen i tradycje ulicznego muzykowania w Indonezji

12.55-12.15 – Ewelina Grygier - Pieśni dziadowskie i nowiniarskie a twórczość współczesnych MC's

12.15-12.30 – dyskusja

12.30-13.00 – przerwa kawowa

Sesja II. Współczesne nawiązania do tradycji muzycznych

Prowadzenie sesji - Weronika Grozdew-Kołacińska

13.00-13.20 Gabriela Gacek - W poszukiwaniu autentyczności. Współczesne oblicza muzyki Kliszczaków

13.20-13.40 Zofia Komuszyna - Polska muzyka ludowa jako przejaw tożsamości narodowej w twórczości jazzowej Michała Kulentego

13.40-14.00 Aleksandra Bilińska – Inspiracje muzyką ludową w twórczości kompozytorów współczesnych

14.00-14.15 dyskusja

14.15-15.15 – przerwa obiadowa

Sesja III. Muzyka taneczna i śpiew

Prowadzenie sesji – Dorota Majerczyk

15.15-15.35 Aleksandra Kleinrok - Kinetografia w badaniach nad polskim tańcem ludowym

15.35-15.50 Bartosz Niedźwiedzki – Mazur a mazurek z perspektywy wykonawcy

15.50-16.10 Anna Fionik - Włodzimierz Murawski i Juchim Kiryluk - muzykanci charyzmatyczni

16.10-16.30 Julita Charytoniuk – Wiera Niczyporuk. Osobowość i repertuar śpiewaczki wiejskiej z Podlasia

16.30-16.50 – dyskusja

Warsztaty:

17.00-18.30 – Warsztat pieśni z repertuaru Wiery Niczyporuk – Wiera Niczyporuk, asystent Julita Charytoniuk - Sala Narożna

17.00-18.30 – Warsztat tańca greckiego - Irena Argiro Tsermegas, Tomasz Kozłowski, Bożena Głodkowska (zespół taneczny Ilios, Towarzystwa Przyjaciół Grecji) - Sala Wykładowa nr 3

19.00-19.45 – Walne Zebranie Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego

Uwaga! Po zebraniu dla chętnych istnieje możliwość udziału w nieformalnym spotkaniu poza terenem UW.

Niedziela 30.03.2012

Sesja IV. W kręgu badań nad muzyką obrzędową i religijną

Prowadzenie sesji: Gabriela Gacek

9.00-9.20 Piotr Dorosz - Przemiany historyczno-kulturowe wsi na przykładzie repertuaru żniwno-dożynkowego Kielecczyzny

9.20-9.40 Ewa Grochowska - Pieśni obrzędowe i ich rola w tradycyjnym śpiewie kobiecym. Przyczynki do badań teoretycznych i pracy nad rekonstrukcją stylu

9.40-10.00 Kinga Strycharz-Bogacz - Religijne śpiewy ludowe w obrzędowości wielkopostnej i wielkanocnej Małopolski i Podkarpacia

10.00-10.20 Arleta Nawrocka-Wysocka – Etnohymnologia – badania na pograniczu etnomuzykologii i historii muzyki

10.20-10.40 - dyskusja

10.40-11.00 – przerwa kawowa

Sesja V. Tradycje muzyczne grup mniejszościowych

Prowadzenie sesji: Arleta Nawrocka-Wysocka

11.00-11.20 Anastazja Niakrasava – Tradycje muzyczne społeczności polskiej na Grodzieńszczyźnie w świetle dotychczasowych badań etnomuzykologicznych

11.20-11.40 Dorota Sołęga - Kontynuacja tradycji muzycznych kresowiaków na Dolnym Śląsku

11.40-12.00 Ewa Retecka - Wesele kresowe na Śląsku Opolskim

12.00-12.20 Mariusz Pucia - Śląsk – Teksas – renesans, czy wskrzeszanie wybranych fenomenów kultury? Wystawa na 160 lecie

12.20-12.40 - dyskusja

12.40-13.00 – przerwa kawowa

Zamknięcie seminarium

13.00-13.45 – Wykład zamykający: Anna Borucka-Szotkowska – Etnomuzykolog i radio

13.45-14.30 – dyskusja i podsumowanie konferencji

powrót do programu