Inauguracja programu Mały Kolberg

warsztaty

20-05-2014 / godz. 08.50miejsce: Warszawa

organizatorzy: Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, Forum Muzyki Tradycyjnej, Instytut Muzyki i Tańca


Program warsztatów:

8.50-12.00- I część metodyczna z Magdaleną Korsak, trenerką Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego

12.00- 16.00 - część muzyczna - poprowadzi Tańcograjka

16.00- 17.10 - II część metodyczna, podsumowanie, uwagi, obserwacje Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego

Prowadzenie: Katarzyna Szurman, Katarzyna Żytomirska, Emilia Herda

Prowadzące warsztat od wielu lat praktykują muzykę ludową, ucząc się od mistrzów wiejskich gry i śpiewu, prowadząc badania terenowe, zajęcia edukacyjne i animacyjne związane z upowszechnianiem wiedzy o dawnym folklorze dziecięcym, animacje muzyczne dla dzieci w oparciu o tradycyjny kalendarz obrzędowy. Członkinie warszawskiego Stowarzyszenia „Dom Tańca”. Warsztaty tradycyjnych zabaw dziecięcych, pod nazwą Tańcograjka, są prowadzone jako cykliczne zajęcia muzyczne z elementami rytmiki w przedszkolach na terenie Warszawy, zajęcia muzyczne dla małych dzieci (0- 3 lat) z rodzicami w Klubach Mamy i Taty. W roku 2012/13 odbył się cykl spotkań z instrumentami tradycyjnymi i muzyką graną na żywo w warszawskim Kinie Praha. W ubiegłych latach Tańcograjka pojawiła się także w Galerii Zachęta, na Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu, na taborach Stowarzyszenia „Dom Tańca”. Więcej o grupie Tańcograjka.


Projekt Mały Kolberg powstał z potrzeby umożliwienia małym dzieciom kontaktu z żywą tradycją w muzyce, śpiewie i tańcu. W ramach projektu prowadzimy warsztaty dla animatorów w społecznościach lokalnych przygotowujące do prowadzenia zajęć z dziećmi z wykorzystaniem tradycyjnej muzyki, śpiewu i tańca.

Celem projektu jest przygotowanie grupy animatorów z całego kraju do tworzenia lokalnych projektów, które pozwolą dzieciom poznać tradycję i zwyczaje swojego otoczenia, zachwycić się nimi i znaleźć w nich inspirację dla własnych pomysłów i działań. Wszystkie warsztaty muzyczne opierają się na autentycznym repertuarze ludowym z konkretnego regionu.

Projekt „Mały Kolberg” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego oraz Forum Muzyki Tradycyjnej wspólnie z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga.

Informacje o programie Mały Kolberg: muzykatradycyjna.pl/edukacja

powrót do listy drukuj