Inauguracja Roku Oskara Kolberga w Przysusze

koncert

21-02-2014 / godz. 13.00miejsce: Przysucha, Dom Kultury, ul. Radomska 9

organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Instytut Muzyki i Tańca, Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze


Inauguracja Roku Oskara Kolberga w Przysusze

część I: Twórczość kompozytorska Oskara Kolberga

wykonawcy:

artyści z Akademii Muzycznej w Poznaniu, zaangażowani w realizowane przez rodzinę Kolbergów wydawnictwo kompozycji muzycznych Oskara Kolberga;

- dr hab. Iwona Kowalkowska, prof. AM – sopran

- prof. dr hab. Wojciech Maciejowski – tenor

- prof. zw. Andrzej Tatarski – fortepian

w programie kompozycje wokalno-instrumentalne Oskara Kolberga. Pieśni na głos z towarzyszeniem fortepianu:

1. Do dziewczyny, sł. G. Zieliński – W. Maciejowski (tenor), A. Tatarski (fortepian)

2. Talizman, sł. autor nieznany – W. Maciejowski (tenor), A. Tatarski (fortepian)

3. Zakochana, sł. J. B. Zaleski – I. Kowalkowska (sopran), A. Tatarski (fortepian)

4. On zginął, sł. J. Heppen – I. Kowalkowska (sopran), A. Tatarski (fortepian)

5. Mazurka ( nr 46 ) - A. Tatarski (fortepian)

część II: Muzyka ludowa Krakowiaków z Mogilan

wykonawcy:

Zespół Regionalny „Mogilanie”

w programie: Widowisko obrzędowe „Comber babski”

cz. III: Muzyka ludowa z okolic Przysuchy „Mistrzowie i Uczniowie”

wykonawcy:

Tadeusz Jedynak, Piotr Gaca, Maria Siwiec, Zespół „Gałcunecki” i Kapela Niwińskich, śpiewacy: Katarzyna Zydel, Agnieszka Niwińska, Maryza Nawrocka, Katarzyna Rosik, Krystian Pisowicz.

w programie: mazurki, polka, pieśni „Wsiunde na kónika”, „Stoi wisienka przy dole”.

(obowiązują zaproszenia)

Imprezy towarzyszące:

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze:

  • wystawa stała „Oskar Kolberg (1814 - 1890). Folklorysta, etnograf, kompozytor”

Dom Kultury w Przysusze:

  • wystawa obrazów „Ziemia rodzinna Oskara Kolberga”

Obrazy ze zbiorów Domu Kultury - prace malarskie i rysunkowe wykonane przez uczestników plenerów organizowanych przez Dom Kultury, uczniów i studentów szkół plastycznych z Lublina i Radomia.

powrót do programu